„Na základě posudků statika a odborné kamenické firmy nám bylo doporučeno, abychom preventivně a dočasně zabezpečili volný pohyb osob kolem divadelní budovy, bezpečný vstup diváků k pokladně a na divadelní představení,“ vysvětlil umělecko-technický šéf divadla Karel Papežík.

Kdy se divadlo stane zase důstojným kulturním stánkem? Nejspíše až příští rok.

„Aktuálně je před podpisem s architektem smlouva o dílo na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost. Předpoklad následné realizace je po etapách, nejdříve bude snaha obnovit čelní fasádu vstupu divadla,“ sdělil Deníku Tomáš Melzer, mluvčí města, které je zřizovatelem divadla.

První etapa oprav by měla být zahájena v roce 2025, po obnovení čelní fasády by pak měla zmizet část oplocení.

Protože je budova včetně uměleckých děl, přilehlého parku a kašny zapsána do Ústředního seznamu kulturních památek, bude muset být rekonstrukce citlivá k zachování architektonických hodnot tohoto objektu.

Oprava v řádech desítek milionů

Předpokládaná cena bude známá až po dopracování projektové dokumentace.

„Mluvíme o investici v částce 100 milionů, a to by byl citelný zásah do rozpočtu. Musíme hledat cestu, jak náklady na opravu snížit,“ řekl v minulosti primátor města Jiří Korec.

Provoz divadla bez omezení

Oplocení nemá vliv na provoz divadla, ale pro diváky znamená nepohodlí.

„Pokles zájmu jsme nezaznamenali,“ odtušila ředitelka divadla Irena Pelková.

I když bylo divadlo v roce 2023 půl roku za plotem, navštívilo jej více diváků než v roce 2022.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Bouřky ve Zlínském kraji 30. 6. 2024

Bouřky ve Zlínském kraji 30. 6. 2024 | Video: Jana Vozárová, Tomáš Fuk, Rašková Zuzana