Celkové zdroje města pro investice a opravy majetku v roce 2020 budou přesahovat čtyři sta miliónů korun.

„Přijetí rozpočtu umožnilo městu i v roce 2020 plnit všechny povinnosti, od zajištění provozu až po nové investice. Celkové zdroje města pro investice v roce 2020 dosahují výše 418 milionů korun. Jedná se o součet investičních zdrojů ze schváleného rozpočtu (234 mil. Kč) a tzv. čistého přebytku vyplývajícího z uzavřeného hospodaření roku 2019 (184 mil. korun). Akce, které přecházejí z roku 2019 do letošního roku činí v součtu 291 mil. Kč,“ vyčíslil za zlínskou radnici mluvčí Tomáš Melzer.

Podle zlínských radních se v rámci přidělených finančních prostředků počítá s významnými investicemi do oblasti dopravy, kdy celkové přidělené finance v této oblasti činí 133 milionů korun.

„Nejvýznamnějšími investicemi jsou tak realizace SMART - Navigačního parkovacího systému a dispečinku ITS ve Zlíně, vybudování chodníku podél silnice III/4912 v ul. Velikovská, Zlín – Štípa, realizace projektové dokumentace plánu udržitelné městské mobility města Zlína (SUMP) nebo regenerace sídliště v Malenovicích,“ doplnil Melzer.

Nová jídelna a učebny

Další významné investice plánuje město v oblastí školství, a to v celkové hodnotě 44 milionů, kdy proběhne rekonstrukce jídelny v ulici Hradská. Účelem této stavby bude kompletní rekonstrukce budovy včetně realizace přístavby objektu, díky níž dojde k rozšíření prostoru jídelny, kuchyně, stávajících šaten i vstupu pro strávníky. Dále podle mluvčího města proběhne rekonstrukce učeben řemeslných oborů nebo rekonstrukce zahrady u mateřské školy na Kudlově.

„V bytové oblasti poputují investice ve výši 22 milionů korun například do rekonstrukce páteřních rozvodů 1. segmentového domu na Jižních Svazích nebo modernizaci bytů, které jsou v majetku města,“ seznámil Tomáš Melzer.

Ze zbývajících finančních prostředků se podle něj bude realizovat například biotop v rámci Centrálního parku na Jižních Svazích, IT infrastruktura do základních škol, obnova dětských hřišť, výstavba výběhu Karibuni v zoo Zlín, projektová dokumentace k Velkému kinu nebo rekonstrukce objektu Mlýnská, která je využívána jako knihovna nebo klub seniorů.