Obce podávaly stížnost kvůli tomu, že stát menším sídlům dává až 6,5krát méně peněz na občana, než kolik získají na obyvatele největšího města. Zastupitelstva obou vesnic minulý týden schválila stáhnutí žaloby s tím, že navrhovaná novela částečně řeší daňovou diskriminaci menších obcí a Kalousek jim navíc slíbil spoluúčast na vytváření zcela nového zákona o rozpočtovém určení daní.

Nový zákon, jenž by měl začít platit od 1. ledna 2010, by měl být především systémový, každá samospráva by měla dostat peníze podle toho, co pro občany dělá, zvýhodňovat by měl i obce ve vyšší nadmořské výšce.

Výkonná rada ODS se rozhodla, že novelu ministerstva financí nepodpoří proto, že bere peníze městům nad 5000 obyvatel a převádí je na malé obce. Novela je tak prý jednostranná a neefektivní. Vedení ODS premiérovi Mirku Topolánkovi doporučuje, aby příští rok inicioval přípravu "koaličně průchodné" změny zákona. Podle ODS by měla odstranit skokové změny v závislosti na počtu obyvatel obcí a více zohlednit místa vzniku daní. Vedení ODS také vládě doporučilo, aby při přípravě nového znění novely spolupracovala se Svazem měst a obcí a Asociací krajů ČR.

Zhruba 40 starostů již v polovině června podepsalo Smlouvu obcí a měst proti daňové diskriminaci. V ní se zavázali, že budou usilovat o změnu současného systému přídělu nárokových státních prostředků. Ke smlouvě se připojilo přes 1500 obcí. Starostové především odmítají, aby čtyři největší města republiky, a to Praha, Brno, Ostrava a Plzeň, v nichž žije pětina obyvatel země, získávala více než polovinu prostředků všech obcí a měst.

Stát nyní rozděluje vybrané daně mezi obce podle počtu obyvatel. Čím větší sídlo, tím větší obnos získá na obyvatele. Koeficient, podle kterého se odvozuje podíl na výnosech daní, je pro malé obce do 100 obyvatel 0,4213, pro malá města 0,5881, pro města typu Plzně pak 1,7 a Praha má koeficient 2,7. Stát tak při rozdělování výnosů z daní nezohledňuje například velikost katastrů. Malé obce se přitom v přepočtu na obyvatele starají o mnohonásobně větší území, než jaké připadá na obyvatele velkých měst.

Novela by měla daňové příjmy malých obcí posílit na úkor čtyř největších měst. Ta by přišla celkem o 3,3 miliardy korun. Zbylé obce a města by si naopak polepšily o 5,8 miliardy korun. Ministr financí vládě tento návrh předloží současně s variantou, která s tak výrazným nárůstem obecních rozpočtů nepočítá.

Ministerstvo financí chce zmenšit počet pásem, ve kterých rozděluje obcím daně podle počtu obyvatel, ze současných 14 na čtyři, a tím posílit prostředky pro nejmenší obce z pohledu jejich inkasa na hlavu. Nejmenší obce nárokují dnes řádově 4500 korun na hlavu, v případě, že novelu vláda schválí to bude dvojnásobek.