Podle odborníků je hlavním problémem neochota lidí přizpůsobit se předkládaným doporučením a velké množství rozdílně smýšlejících investorů v dané oblasti. Podle hlavní architektky města Zlína Dagmar Nové má magistrát jen omezené možnosti do vzhledu satelitů zasáhnout.

Jaké nejčastější chyby lidé při výběru a stavbě domů dělají?

Bohužel si často nedokážou svůj budoucí domek představit. Často vezmou typizovanou vilku, ale postaví ji v nevhodném prostředí. Řada majitelů nemovitostí prosazuje nevhodné, jak říkáme barokizující prvky. Střechy domů například zdobí různými vikýři, polovalbami a valbami, které nejsou vždy vhodné do daného území. Nešvarem jsou také charakterově cizí stavby na našem území, hlavně americké domky typu bungalov.

V satelitech panuje různobarevnost střech i fasád. Jako architektům je nám smutno, když vidíme, jakým způsobem lidé dokážou investovat do nepovedených domů často celoživotní úspory či vzít na sebe břemeno hypotéky.

Přikazujete lidem, jak mají stavět? Dáváte jim doporučení?

Vyjadřujeme se ke všem žádostem. Lidé k nám chodí na konzultace. Chceme mít stavby pod kontrolou. Bohužel se spoustou věcí ale nemůžeme nic dělat. Narážíme také na stavební zákon. Pokud lidé splní zákonné podmínky, byť není stavba po architektonické či urbanistické stránce kvalitní, nemáme prostředky je usměrnit. Nejvíce se nám daří regulovat lokality s jedním generálním investorem. Nejlepší je, když investor sám staví domy podle navzájem dohodnutých regulací.

Zasahujete nějak konkrétně do vzhledu satelitů?

Vymezujeme například takzvanou stavební čáru, vzdálenost domu od komunikace. Také výšku zástavby, tvary a barevnosti střech a oplocení.

Kde všude v okolí Zlína rostou v posledních letech nové vilové čtvrti?

Vkládáme velké naděje do nové lokality v Přílukách, na kterou dohlíží jeden generální investor. Existuje zde šance dosáhnout kultivovaného výsledku. Na Mladcové jsme dali lidem přesné regulace, například v lokalitě Západ se jich doposud drželi. Teď už se tam ale objevila jedna jiná střecha, dokonce na ni majitel umístil plastiku kohouta.

Mokrá? To je velmi špatná výsledná ukázka, celková zástavba nedopadla dobře. Nedokážeme tomu ale zabránit. Příliš se nedaří usměrňovat ani vzhled vilové čtvrti v Prštném. Problémem je zde velký svah. Každý z majitelů se tu snaží stavět po svém a právě zde to je nejvíce vidět. Studie, které byly zpracovány koncem devadesátých let, totiž nejsou zcela závazné. Nová vilová čtvrť vzniká i v Boněcku nad čtvrtí Příluky. Zde ale zatím stojí jen několik domů.

Jaké domy jsou v současné době nejpopulárnější?

V osmdesáti procentech případů chtějí lidé dům s šikmou střechou. Hlavně mladí lidé ale chtějí v poslední době domy s rovnou střechou. Většina upřednostňuje domy jednoduché a finančně nenáročné.

Martin Lavay