„K zápisu musí letos děti, které do konce srpna dosáhnou šesti let. Ty, kterým bude šest let v druhé polovině roku, mohou být přijaty k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce s tou podmínkou, že jsou tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádají-li o to jejich zákonní zástupci,“ vysvětlila mluvčí magistrátu Marie Masaříková.

Zdůraznila také, že k zápisu by měli jít rodiče se svým dítětem na spádovou základní školu, tedy tu, v němž má budoucí žák místo trvalého pobytu. „Dítě může být však přijato i na jinou než spádovou školu. O jejich přijímání rozhoduje ředitel příspěvkové organizace,“ doplnila mluvčí.