„Přestože mnohé veřejné studny město v minulých letech opravilo a vyčistilo, voda v nich stále nesplňuje požadavky na pitnou vodu,“ upozorňuje náměstek primátorky Hynek Steska.

To podle něj nemění nic na tom, že především v zástavbě baťovských domků zůstávají i nadále významným zdrojem vody pro zahrádky. „Rovněž mohou být vítaným náhradním zdrojem užitkové vody v případě havárie na vodovodním řadu,“ dodal Steska.

Kvalitu vody ve veřejných studnách na území celého města již několik let sleduje Odbor životního prostředí a zemědělství.