„Bydlím tu krátce a podle čeho se ulice přesně jmenuje, nevím. Prý tu ale byly Boněcké paseky,“ řekla tamní obyvatelka Hana Kristková. O pasekách se zmínila také další z obyvatelek Marie Michalíková. „Dříve se naše ulice jmenovala Boněcká. Teď jsou dvě. Nad námi je ještě Boněcko II,“ sdělila Michalíková.

Podle archiváře Vladimíra Štroblíka se místní název Boněcko připomíná roku 1568. „Pravděpodobně se po obou stranách Jaroslavického potoku rozkládala ve středověku ves Bonětín,“ sdělil archivář Vladimír Štroblík.

Jindřich Bobák ve své knize Procházky starým Zlínem také uvádí, že v místech, kde jsou Obeciny a dále směrem k Příluku, stávala kdysi vesnice Bonětín či správněji Bonatín. Její název byl odvozen od osobního jména jejího zakladatele Boněty či Bonaty. Dále Bobák uvedl, že někdy kolem roku 1427 měla být v době husitských válek vypálena a srovnána se zemí. Právě o tom má svědčit znovu používaný název Boněcko či také Boněcká cesta.

Podle Bobáka se obě označení objevují na starších mapách a název polní trati Boněcká znovu ožil po novém osídlení této oblasti. Místo však později zarostlo křovisky a hustým lesním porostem, takže cesta spojující Zlín a Příluky nebyla bezpečná. Od Jaroslavic tam podnikaly loupeživé výpady skupiny lapků a zbojníků. Proto byly tyto lesy roku 1706 vykáceny.

(raš)