Starostové diskutovali například o přípravách nového zákona o rozpočtovém určení daní, o daních z nemovitostí, zákonu o loteriích, o takzvané chodníkové novele, zákonu o odpadech a zákonu o střetu zájmů. Ožehavým tématem bylo i získávání peněz z evropských fondů. Na otázky přílivu peněz z EU ochotně odpovídal předseda Úřadu regionální rady a hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš.

Pane hejtmane, kolik peněz vlastně může získat náš region z Evropských fondů a do jakého data?

Celková suma pro celou střední Moravu je necelých devatenáct miliard korun na sedmileté období. Při předkládání projektů máme zatím půlroční zkušenost.

Kolik už konkrétně obce podaly projektů?

Podaných projektů jsou v současné době řádově stovky. Máme sedminásobnou poptávku.

Řada obcí má s projekty problémy. Získat evropské dotace je pro ně obtížné. Poukazují zejména na složité papírování. Dočkají se zjednodušení?

Máme vyjednaný objem peněz z Evropské unie a máme stanovena pravidla. To je základ. Co se týká složitosti, ano, uznávám, je to velmi složitý administrativní problém. My teď po prvních zkušenostech budeme dělat revizi celého systému. Budeme brát v potaz různorodé připomínky, které chytáme ze života. Zkušenosti získáme právě i prostřednictvím těchhle kritických hlasů. Budeme se snažit maximálně snížit administrativní zabřemeněnost. Vždy ale budeme vázáni parametry evropských směrnic, kterých je neskutečně velké množství.

Můžete uvést nějaký příklad zbytečné starostlivosti Evropské unie o dění v našem regionu?

Nezdá se mi například normální, aby se z Bruselu monitoroval projekt ve Velkých Karlovicích, jestli tam dodali správné typy zasněžovacích zařízení a jestli tato zařízení splňují parametry. Myslím, že by to mělo být na lokálních kontrolních mechanismech a ne na celoevropském působení všech těch monitorovacích systémů, které jsou hrozně komplikované.

Kdy se podle vás situace pro žadatele o dotace výrazně zlepší?

Myslím že je nutné, aby zkušenost trvala nějaký rok až dva. Nikdo není chytrý první den. Postupně budeme odstraňovat to, co bude do nebe řvoucí nebo co bude zcela evidentní. Ale zase necítím, že bychom měli vše nastavené složitě. Počty projektů jednoznačně dokazují, že je zájem. Lidé si s tím poradili a ty, kteří říkají, že je to složité, já jim říkám ano, je to složité, ale my to budeme zjednodušovat.

Starostové kraji občas vyčítají, že jsou finance z Krajského úřadu obecně rozdělovány špatně. Že by si obce zasloužily příliv většího množství peněz.

Starostové by měli vidět, že stavíme například i onkologii, což obce nestaví, že zajišťujeme celou řadu sociálních služeb, celý školský systém středního školství. My ty peníze musíme velice vážit, tak jak starostové v jednotlivých městech. My zajišťujeme určitou nadstavbu, aby celá naše společnost mohla fungovat. Oni mají určitou starost, my máme určitou starost.

Martin Lavay