„Jsem velmi rád, že se nám rozpočet podařilo sestavit jako proinvestiční. Díky zastropovaným energiím až do konce roku 2024 se nám zatím nezvýší výdaje na provoz a peníze tedy můžeme investovat. Pro příští rok máme na investice alokované prostředky ve výši 1,75 miliardy korun, včetně peněz z národních a EU fondů,“ uvedl hejtman Radim Holiš. Pro srovnání, v roce 2019 tato částka činila pouze 653 milionů korun.

„Jsme tedy připraveni investovat do území kraje více peněz, které dříve do území v takovém rozsahu neproudily,“ řekl Holiš.

„Sestavení rozpočtu pro příští rok probíhalo ve složitém období. Přestože se nám podařilo zafixovat ceny energií až do konce roku 2024, kvůli nárůstu zákonných položek, jako jsou například tarifní mzdy, budeme čelit tlaku na růst provozních nákladů. Na straně příjmů je klíčový výběr ze sdílených daní, který plánujeme ve výši 4,9 miliardy korun, což je oproti plánu roku 2022 navýšení o cca 17 procent,“ sdělil náměstek hejtmana David Vychytil, zodpovědný za krajské finance, majetek a rozvoj podnikání.

Největší výdaje

Rozpočtované příjmy ve výši 18,390 miliardy korun tvoří vlastní příjmy (30,88 %) a přijaté transfery – dotace, příspěvky (69,12 %). Klíčovou položkou příjmů pro vlastní hospodaření Zlínského kraje jsou příjmy ze sdílených daní, které jsou rozpočtovány ve výši 4,9 miliardy korun a představují 86 % vlastních příjmů.

Rozpočtované výdaje ve výši 19,286 miliardy korun jsou tvořeny běžnými (87,22 %) a kapitálovými výdaji (12,78 %).

„Součástí běžných výdajů jsou výdaje související s transfery ze státního rozpočtu. Například transfery určené pro školství na přímé vzdělávání přesahují 10 miliard korun, transfery pro poskytovatele sociálních služeb jsou ve výši 1,57 miliardy korun,“ uvedla mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.

Nejvyššími výdaji, které Zlínský kraj financuje ze svých vlastních příjmů, jsou pak příspěvky na provoz krajským příspěvkovým organizacím (1,726 miliardy korun) a výdaje na dopravní obslužnost (1,586 miliardy korun).

Opravy v nemocnici i na školách

„Co se týká plánovaných investičních akcí v roce 2023, bude kraj z vlastních prostředků investovat zejména do oblasti zdravotnictví (315 milionů korun), sociální oblasti (329 milionů), školství, mládeže a sportu (98 milionů) nebo kultury a památkové péče (43 milionů),“ doplnila mluvčí s tím, že mezi ty nejvýznamnější bude patřit například rekonstrukce interny v Uherskohradišťské nemocnici, vybudování hemodialýzy a magnetické rezonance ve Vsetínské nemocnici, rekonstrukce školního statku na Střední škole zemědělské a přírodovědné Rožnov pod Radhoštěm, vybudování nových učeben na Střední zdravotnické škole Kroměříž, výstavba nového Domova pro seniory Liptál nebo stavební úpravy 14I15 Baťova institutu ve Zlíně.

Vedle rozpočtu pro rok 2023 byl také sestaven a zastupitelstvem schválen i podrobný střednědobý rozpočtový výhled na roky 2024–2028.

„Tento dokument prošel oproti minulým rokům výraznou změnou, která mimo jiné souvisí s novou rozpočtovou strategií Zlínského kraje. Jednotlivé gesce nově získávají alokované prostředky na delší časové období, se kterými mohou hospodařit a počítat v rámci rozvoje svých priorit,“ sdělila mluvčí.

Na druhou stranu tyto alokované prostředky by se již neměly výrazně navyšovat.

„To nám umožňuje sestavit dlouhodobý výhled financování s danými prioritami, za podmínek udržitelného a zodpovědného hospodaření,“ doplnil náměstek David Vychytil.