Důvod potřebnosti projektů vysvětlil radní Zlínského kraje Jiří Jaroš, který je zodpovědný za oblast digitalizace. „V poslední době Krajský úřad Zlínského kraje i krajské příspěvkové organizace čím dál častěji čelí kyberútokům.

Nelze tedy kybernetickou bezpečnost podceňovat. Je potřeba ji vnímat více jako proces než jen jako aktuální stav. Musíme se proto v této oblasti neustále posouvat za pomoci využití co nejvíce zdrojů,“ uvedl Jiří Jaroš.

Zlínský kraj chce na realizaci projektů získat dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 (IROP).

„Pokud se nám podaří dotace získat, budou následně zpracovány příslušné investiční záměry,“ dodal Jaroš s tím, že vyhlášení výzev zaměřených na oblast kybernetické bezpečnosti a e-Health se předpokládá v polovině letošního roku.

Přehled plánovaných projektů

1. Zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje II

Díky projektu bude zajištěna fyzická bezpečnost záložního technologického centra, rozvoj zabezpečení infrastruktury i přístup k aplikacím a obecně bude zvýšena bezpečnost prostředí informačních systémů Zlínského kraje.

Předkladatelem projektu je krajský úřad a předpokládaný rozpočet činí 23,507 milionu korun (85 % dotace z IROP, 15% rozpočet Zlínského kraje).

2. Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem II

Projekt je zaměřen na zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti pořízením či rozvojem bezpečnostních technologií v organizacích zřizovaných Zlínským krajem v oblasti školství, sociálních službách a kultury. Do prvního projektu zaměřeného na kybernetickou bezpečnost bylo zapojeno 52 organizací. U těchto organizací se plánuje další rozvoj zabezpečení vedoucí ke zvýšení jejich odolnosti vůči kybernetickým útokům.

Předkladatelem projektu je krajský úřad a předpokládaný rozpočet činí 54,052 milionu korun (85 % dotace z IROP, 15% rozpočet Zlínského kraje).

3. Kybernetická bezpečnost Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje

Cílem projektu je zabezpečení stávající síťové infrastruktury a informačního systému proti kyberútokům a vytvoření chráněného úložiště pro archivaci elektronické dokumentace se zavedením elektronického podpisu.

Předkladatelem projektu je Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje a předpokládaný rozpočet činí 29,229 milionu korun (85 % dotace z IROP, 14 % rozpočet Zlínského kraje, 1 % rozpočet Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje).

4. Modernizace informačního systému a technologií ZOS a technologická připravenost e-Health

Projekt je zaměřen na modernizaci informačních systémů a technologií nového zdravotnického operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Konkrétně jde o vybavení 8 pracovišť operátorů, 1 pracoviště vedoucího dispečera, 2 testovacích pracovišť a technologické místnosti potřebným hardwarem, síťovým a komunikačním zařízením a potřebným systémovým a aplikačním softwarem. Softwarové úpravy a změny se dotknou také mobilních zařízení v sanitních vozidlech. V rámci projektu dojde k integraci s komunikačními uzly nemocnic Zlínského kraje a ke sdílení zdravotnické dokumentace.

Předkladatelem projektu je Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje a předpokládaný rozpočet činí 79,3 milionu korun (85 % dotace z IROP, 14,6 % rozpočet Zlínského kraje, 0,4 % rozpočet Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje).