Případů podvedených seniorů ve Zlínském a Jihomoravském kraji přibývá. Nepomohly ani místní vyhlášky ani novela zákona

Mezi kraje, ve kterých nejčastěji dochází k řádění šmejdů, patří Jihomoravský a Zlínský kraj. „V loňském roce jsme provedli 31 kontrol, z nichž u 25 jsme zaznamenali porušení právních předpisů," uvedla za ČOI Tatiana Neuhybelová, ředitelka inspektorátu pro Jihomoravský a Zlínský kraj.

Co se týká samotného Zlína, tak zde loni „napálili" takoví prodejci devět důvěřivých občanů a letos již šest. Situaci nezlepšuje hlavně fakt, že mezi těmito lidmi, které šmejdi svými praktikami oberou mnohdy o desetitisíce jsou hlavně starší důvěřiví lidé.

Vetřela se do bytu a nabízela výhody

Byli mezi nimi i starší manželé ze Zlína. Pod záminkou zapisování stavu elektroměrů se k nim vloudila mladá žena, která začala manžele přemlouvat ke změně dodavatele elektřiny s tím, že jejich současný dodavatel je příliš drahý. Žena starší manžele nakonec přemluvila k podpisu smlouvy s novým dodavatelem. Na místo však dorazil syn manželů a začal situaci na místě ihned řešit. Přivolal hlídku zlínské městské policie.

„Hlídka se snažila zástupkyni energetické společnosti vysvětlit, že tímto podomním prodejem či nabízením služeb porušuje ustanovení nařízení statutárního města Zlína o zákazu podomního prodeje a tím se dopouští přestupku," popsala nedávný případ mluvčí zlínské městské policie Šárka Škubalová.

V Uherském Hradišti byli zase podvedeni starší manželé, kde se nechala paní ovlivnit agresivním, nekalým prodejem a smlouvu s prodejcem, který jí nabízel předražený produkt, podepsala. V současnosti chtějí od smlouvy odstoupit, ale dotyčná osoba ani firma s nimi nekomunikuje.

Starší paní ze Zlína pak pro změnu našla ve své schránce letáček a pozvánku na předváděcí akci na přístroj, který jí může pomoci zlepšit její zdravotní problémy s pohybovým ústrojím. Společnost, která tento přístroj nabízela, za něj chtěla 26 tisíc s tím, že pokud si jej nechá jen předvést, ale nekoupí ho, dostane i tak za odměnu kostivalovou mast zadarmo.

Paní se nabídka především léčivé masti zadarmo zalíbila, a proto neváhala „obchodníky" pozvat k sobě domů. Jenže nakonec podlehla a podepsala nejen smlouvu na splátky za onen produkt, ale i smlouvu s úvěrovou nebankovní společností. Cena masti, která měla být původně zadarmo, nyní dosahovala v konečném důsledku více než dvojnásobné částky samotného přístroje, a to necelých 60 tisíc korun.

Nemají výčitky

Policie, městská policie, Asociace ochrany spotřebitelů, Česká obchodní inspekce, všichni se snaží proti těmto praktikám takzvaných šmejdů bojovat. Jenže prodejci, kterým jde jen o tržbu a hlavně o získání co nejtučnější provize, si nedělají žádné výčitky s tím, co mohou hlavně svým chováním starším lidem způsobit.

„No co, stejně by je o našetřené peníze obraly děti, tak co" nebo „Stejně jsou už staří, tak na co jim ty peníze budou," to jsou jejich nejčastější výmluvy a omluvy pro své chování," uvedla preventistka Městské policie Zlín Kamila Nováková.

Prodejci využívající pro své „podnikání" nekalých a nátlakových praktik si ale neuvědomují, že zejména starším lidem mohou způsobit nejen finanční, ale i zdravotní potíže.

„Starší lidé jsou těmito agresivními prodejními praktikami šmejdů vystaveni obrovskému stresu. Dostávají se do těžké situace, mnohdy se zadluží, a tím se změní i jejich ekonomická situace k horšímu, což může vyvolat další stresové situace. Mezi nejčastější stavy, které jim mohou tyto praktiky vyvolat, patří hlavně kromě stresu ještě úzkost, pocit zoufalství," přiblížil dopady nekalých obchodních praktik na seniory zlínský psychiatr Vítězslav Kouřil.

Podle něj tyto nečestné a nekalé praktiky podomních a jim podobných prodejců mohou mít dopad také na tělesnou schránku seniorů.

„Lidé ve starším věku mohou trpět cukrovkou, zvýšeným krevním tlakem či srdečními potížemi. Tyto starosti s nevýhodně podepsanými smlouvami jim proto mohou velmi poškodit již tak podlomené zdraví," usoudil Vítězslav Kouřil.

Připomněl také, že šmejdi cílí na tuto věkovou skupinu právě proto, že starší lidé jsou daleko více důvěřiví, naivnější a snadno podléhají nátlaku.

„Pro takzvané šmejdy jsou starší lidé snadná kořist," říká odborník.

Předsedkyně SOS asociace na ochranu spotřebitelů Gerta Mazalová v rozhovoru pro Deník říká:

Víme i o případech, kdy prodejce kupující fyzicky napadl

/ROZHOVOR/ Podomní prodejci uplatňující nejrůznější nekalé praktiky. Říká se jim šmejdi. Trápí už i Zlínsko, ale vlastně potažmo celý Zlínský kraj. Nic jim není cizí, aby dosáhli svého cíle, jsou schopni různých nechutností. Třeba jen přesvědčit důvěřivého člověka, že on nemá zrovna drobné na vrácení a mezi hledáním peněz, toho pořádně dokáže využít. A přesvědčují vás o změně dodavatele energie? Ani to není legrace.

Jaké praktiky Šmejdi uplatňují?

Prodejci se snaží přesvědčit spotřebitele k uzavření smlouvy snad jakýmkoliv způsobem. Srovnávají své produkty s nejdražším produktem konkurence, aniž by zjistili, jaký má zákazník ve skutečnosti produkt. Případně nový dodavatel energií v nabídce porovnává ceny s DPH a bez DPH. Dále prodejci nabízejí zákazníkům různé slevy a úspory, ovšem nikoliv písemně ve smlouvě, ale jen ústním příslibem.

Jak moc se chovají podezřele?

Prodejci předem odmítají dát k nahlédnutí nebo prostudování smlouvu a obchodní podmínky, neinformují o sankčních poplatcích za ukončení smlouvy u stávajícího dodavatele a často také svým zákazníkům tvrdí neúplné informace, například, že zastupují původního dodavatele. Ten prý krachuje, slučuje se s jiným a oni přišli pouze optimalizovat smlouvu.

Používají i vtíravé způsoby?

Ano, snaží se dostat ke spotřebitelům často i velmi vtíravými způsoby, a to i tam, kde je podomní prodej zakázán nařízením obce. I když prodejci nerespektují zákazy podomního prodeje, smlouva, kterou spotřebitel podepíše doma, je bohužel platná, pokud od ní spotřebitel neodstoupí do čtrnácti dnů bez udání důvodu tak, jak mu umožňuje zákon. Spotřebitel však může oznámit porušení nařízení obce městské či obecní policii nebo je nahlásit na živnostenském úřadě. Podomnímu prodejci pak hrozí pokuty.

Co všechno lidem slibují?

Prodejci slibují hlavně slevy. Tvrdí, že právě jejich smlouva je ta nejlepší, nejvýhodnější, nejlevnější. Tlačí spotřebitele do co nejrychlejšího podepsání smlouvy pod záminkou, že v budoucnu bude změna dodavatele energií zpoplatněna či uvádí, že stávající dodavatel energií končí. I když to není pravda.

Čeho všeho by se lidé měli vyvarovat? Jak by měli reagovat?

S ohledem na některé negativní zkušenosti varujeme zejména starší spotřebitele, aby cizí osoby, které na ně zazvoní, nevpouštěli dovnitř svého bytu či domu. Byly zaznamenány i případy vyloženě trestněprávního charakteru, kdy „prodejce" hostitele napadl nebo okradl.

Tito podvodníci užívají různé triky k odlákání pozornosti, například požádají o nápoj či propisku, a mezitím dotyčnému ukradou z bytu cennosti. Nikdy by proto spotřebitelé neměli nechávat takové osoby bez dozoru. Rozhodně by lidé neměli být s prodejcem v bytě bez další osoby.

A co když se jedná o skutečného podomního prodejce, ne podvodníka?

Pak by se lidé neměli nechat prodejcem nutit do rychlého uzavření smlouvy, aniž by si ji předem pečlivě pročetli. Na případné nejasnosti ve smlouvě by se měli zeptat a především se informovat, na jakou dobu smlouvu uzavírají. Pro spotřebitele je výhodnější smlouva na dobu neurčitou, jelikož ji lze snáze vypovědět. V žádném případě však nedoporučujeme uzavírat smlouvu v nějaké časové tísni.

Smlouva se neuzavírá tak, že někdo jen ukáže, kde se má podepsat. Smlouvy se uzavírají tak, že jedna strana předloží návrh a dá druhé straně dostatek času na přečtení i uvážení toho, zda vůbec chce smlouvu uzavřít. Jakmile vás někdo nutí podepsat smlouvu hned teď, protože není čas, tak je to podezřelé a lidé by měli být v takové situaci ostražití.

Jaké by měli požadovat průkazy k prokázání jejich totožnosti?

Prodejci jsou většinou obdařeni velmi dobrými rétorickými a přesvědčovacími schopnostmi a dokážou k uzavření smlouvy přesvědčit i člověka, který by za normálních okolností smlouvu například s novým dodavatelem energie vůbec neuzavřel. Z tohoto důvodu je dobré při případné návštěvě podomního prodejce nepodepisovat smlouvu hned, ale vyzvat prodejce, aby návrh smlouvy spotřebiteli ponechal a nechal mu čas jednoho, dvou dnů na rozmyšlenou.

Pokud prodejce naléhá na uzavření smlouvy, je to důkaz toho, že nabídka není tak výhodná, aby ji spotřebitel akceptoval i s větším rozmyslem.

Můžete uvést nějaké konkrétní případy na Zlínsku v souvislosti s podomními prodejci?

Domnívám se, že praktiky těchto podomních obchodníků jsou podobné, ne-li stejné ve všech krajích, kde máme naše bezplatné osobní poradce, jak vidíme při řešení spotřebitelských sporů. Spotřebitelé k nám chodí bezradní, podepsali novou smlouvu v pevné důvěře, že prodejce na základě plné moci ukončil starou, jak jim slíbil a pak platí dvě zálohy měsíčně, na starou i novou, někdy i více.

Prožívají pak zbytečné stresy, než jim pomůžeme záležitost vyřešit. Doporučujeme spotřebitelům měnit smlouvy skutečně pouze z vážných důvodů a nikdy se nenechat dotlačit k podpisu někým, kdo před chvílí zazvonil u domovních dveří.