Anketu vyhlásil Zlínský kraj už po čtrnácté. Jejím cílem je ocenit pracovníky v oblasti sociálních služeb za jejich činnost a zároveň poukázat na jejich kvalitní práci a propagovat tuto nelehkou, ale o to více potřebnou profesi. Na základě zveřejněné výzvy bylo Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje doručeno 29 návrhů na udělení ocenění.

Hodnotila je komise, složená ze zástupců Zlínského kraje a poskytovatelů sociálních služeb. Z nominovaných kandidátů komise vybrala celkem osm zaměstnanců v sociálních službách, z toho pět pracovníků převzalo ocenění Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje 2023 a tři obdrželi Mimořádné ocenění udělené Radou Zlínského kraje.

„Děkuji a blahopřeji těm, kdo dnes převezmou zasloužené ocenění. Velké poděkování ale patří i všem ostatním pracovníkům v sociálních službách za jejich každodenní namáhavou, obětavou a kvalitní práci při péči o ty, kteří naši pomoc nejvíce potřebují,“ řekl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Ocenění Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje 2023

Eva Čechmánková – Charita Uherské Hradiště, Azylový dům svatého Vincence, Staré Město
Olga Hrdinová – Sociální služby Uherské Hradiště, Domov pro osoby se zdravotním postižením Staré Město
Otakár Jeníček – Podané ruce - osobní asistence
Soňa Nemečkayová – Sociální služby Uherské Hradiště, Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice-Na Bělince
Vendula Otrubová – Sociální služby města Kroměříže
Mimořádné ocenění Rady Zlínského kraje
Dagmar Machová – Středisko rané péče EDUCO Zlín
Dana Rozehnalová – Domov pro seniory Burešov
Soňa Zelíková – Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín