Dnes byli v sídle Zlínského kraje vyhlášeni vítězové této soutěže, kterým osobně poblahopřál i radní pro mládež školství a sport Petr Navrátil.

„Komunikace přes internet a takzvané chytré mobily se stala samozřejmou součástí života většiny z nás, děti nevyjímaje. Tyto moderní komunikační prostředky mají ohromné množství výhod a usnadňují přístup k informacím, jenže zároveň s sebou nesou také rizika, a proto je velmi potřebné naučit se s nimi zacházet nejen po stránce manuální, ale také po stránce mentální. Právě proto jsme se jako kraj zapojili do celostátního projektu Kraje pro bezpečný internet, který vznikl z iniciativy Asociace krajů ČR s úsilím zvýšit informovanost o nástrahách internetu a hlavně o možnostech prevence v této oblasti," řekl radní Petr Navrátil.

Projekt usiluje o to, aby si co nejvíc uživatelů internetu uvědomilo, jak zodpovědně zacházet se svými i s cizími citlivými údaji osobního charakteru, dále že je nutné vyvarovat se rozesílání řetězových e-mailů, tzv. hoaxů, a také učí, jak se zachovat např. tehdy, kdy se člověk stane obětí kyberšikany.

První místo v soutěži získala Nikola Chytilová ze Střední školy oděvní a služeb Vizovice, na druhé příčce se umístil Adam Bartoš z Gymnázia Jana Pivečky a Střední odborné školy Slavičín a třetí pozici mezi nejlepšími zaujal Jakub Kovařík ze Střední školy centra odborné přípravy technické Kroměříž.

On-line kvíz a on-line kurzy byly určeny nejen pro děti a mládež, ale také se zaměřily na rodiče a veřejnost, na pracovníky Policie ČR a na sociální pracovníky.

Ve Zlínském kraji se do soutěže zapojilo celkem 717 soutěžících, z toho úspěšných řešitelů bylo 9 žáků v kategorii 9–12 let a 262 žáků ve věkové kategorii 13 plus.

On-line kvíz a obsah kurzů vytvořilo Národní centrum bezpečnějšího internetu a na podobě kurzů se podílela také Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze. Realizace e-learningového modulu zajistila společnost PC Help.

Tvorba testu a výukových materiálů byla podpořena granty Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. K realizaci projektu se organizačně a finančně přihlásilo devět krajů z celkem čtrnácti a ceny pro soutěžící poskytla společnost Microsoft.