„Dotační programy byly vypsané pro nestátní neziskové organizace i pro školy a školská zařízení,“ uvedla podrobnosti mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.

Rizikovými typy chování se rozumí například agrese, šikana, záškoláctví, rasismus, homofobie, různé druhy závislostí či rizikové sexuální chování.

„Co se týká dotací pro nestátní neziskové organizace, podpořili jsme deset projektů celkovou částkou 665 tisíc korun. Obdrží je zejména nízkoprahová zařízení pro mládež, kluby mládeže či vzdělávací a kulturní střediska,“ sdělila Hana Ančincová, náměstkyně hejtmana zodpovědná za oblast neziskového sektoru.

Dotace v rozmezí od 50 tisíc do 80 tisíc korun získají například spolek R-Ego Slavičín, Salesiánský klub mládeže Zlín, Charita Uherské Hradiště, DOMINO Zlín či spolek AGARTA ze Vsetína.

Dále pak krajští radní schválili rozdělení 626 tisíc korun na 15 preventivních projektů, které budou realizovat školy (od mateřských až po střední) a školská zařízení napříč celým krajem.

„Jsme rádi, že řada škol realizuje zajímavé programy zaměřené na zdravý životní styl dětí a mládeže a také na vytváření kamarádských vztahů ve třídních kolektivech. Prevence rizikového chování je potřebná už ve výchově od nejútlejšího věku,“ řekla radní Zlínského kraje pro oblast školství Zuzana Fišerová.

Dotaci ve výši od 20 tisíc do 50 tisíc korun obdrží mimo jiné Základní škola a mateřská škola Mysločovice (na projekt Naše třída – moje parta V.), Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice (na projekt Řekněme NE závislosti), Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště (na projekt Po stopách totalitních režimů 20. století), Mateřská škola Zlín, Dětská 4698 (na projekt Bezpečné kroky do školy II) a Střední odborná škola svatého Jana Boska Kroměříž (na projekt Moje třída, moje parta).