„Platforma bude moci být využita pro testování a vývoj moderních technologií v mnoha dalších oborech, nikoli pouze v oblasti dopravy. Po představení této vize bude kraj postupně podnikat kroky ke spuštění," uvedl Jan Vandík.

Chytré technologie přinášejí příležitosti například pro optimalizaci nákladů v oblasti silničního hospodářství nebo pro řízení dopravních výkonů rámci veřejné dopravy. Využít je ale lze například i v oblasti krizového řízení, bezpečnosti nebo životního prostředí.

Vedoucí odboru dopravy krajského úřadu Vít Šumpela k tomu uvedl: „Nechali jsme se inspirovat Lotyšskem, kdy v rámci jejich aktivit byla vytvořena zóna pro testování smart technologií. Vytvořili jsme určitou vizi, koncept a ve spolupráci s krajskými organizacemi a samozřejmě i s komerční a akademickou sférou chceme vytvořit prostor pro rozvoj inovací a zapojení moderních technologií v oblasti dopravy Zlínského kraje.“

Na semináři vystoupily i další organizace, které přiblížily konkrétní řešení, která již byly realizována pro jiné kraje. Prezentace k jednotlivým vystoupením najdete zde: https://www.kr-zlinsky.cz/uvodni-seminar-16-6-2020-transport-test-grid-cl-4939.html