„Našim cílem je koncentrovat péči o pacienty do Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Zde budou centra všech zdravotnických oborů a ta plánujeme dále rozvíjet pomocí investic do nových moderních přístrojů a technologií," informoval náměstek pro zdravotnictví Zlínského kraje Lubomír Nečas.

V okresních nemocnicích v Uherském Hradišti, Kroměříži, Vsetíně má výhledově dojít ke spojení lůžkových oddělení. V praxi to znamená, že pacienti po úrazech budou například ležet společně s pacienty po operacích krku, očí a jiných méně závažných zákroků. Ke slučování má docházet postupně.

„Už před pěti lety jsme chtěli redukovat počet infekčních oddělení, která nemají dostatečnou odbornost. Tím, že nebylo dostatek lékařů ve Vsetíně, se to oddělení v podstatě zrušilo samo a my jsme netrvali na tom, aby se znovu otevřelo. Z toho samého důvodu jsem zrušili i lůžkové oddělení ORL ve Vsetíně," upřesnil Nečas.

Strategickou koncepci zpracovala Univerzita Tomáše Bati ve spolupráci s odborníky v oblasti zdravotnictví a zástupci jednotlivých nemocnic Zlínského kraje.