Sdružení místních samospráv ČR, Svaz měst a obcí ČR a Spolek pro obnovu venkova ČR totiž vyhlásily dnešek, tedy 26. květen 2020, ČERNÝM DNEM PRO OBCE A KRAJE.

Poslanecká sněmovna dnes totiž bude rozhodovat o zákonu o kompenzačním bonusu pro OSVČ a malé firmy v souvislosti s koronavirovou krizí. Ten má výrazný negativní dopad na financování všech obcí, měst a krajů.

Přinese jim ztrátu přesahující v součtu 16 miliard korun, a to nad rámec očekávaného výpadku v příjmech ze sdílených daní, který bude podle současných odhadů činit více než 50 miliard korun.

Výpadek příjmů způsobený takzvaným kompenzačním bonusem nebude samosprávám nahrazen. Příjmy u obcí budou nižší o 1 100 korun na jednoho obyvatele a u krajů o 400 korun na jednoho obyvatele.

„V případě Zlínského kraje, který má přes 580 tisíc obyvatel, by to znamenalo celkový propad o více než 670 milionů korun v rozpočtu kraje a obcí na jeho území, což by mohlo mít za následek například zrušení nebo odložení některých důležitých investic.

Přitom právě obecní a krajské samosprávy jsou významnými investory a svými zakázkami mohou výrazně podpořit stavební trh a napomoci tak místním podnikatelům,“ řekl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

„K prohloubení poklesu příjmů obcí a krajů však nemusí dojít, pokud poslanci podpoří návrh senátu, ve kterém požadujeme, aby kompenzace byly vypláceny jinými nástroji, bez dopadu na rozpočty samospráv,“ dodal hejtman Jiří Čunek, který je zároveň senátorem.

Vyvěšením černé vlajky se do protestu zapojilo přes 1 000 obcí ve všech regionech ČR. Výzvu k záchraně investic v obcích a krajích podpořilo kromě hejtmana Jiřího Čunka také dalších 6 hejtmanů i pražský primátor, tedy většina Asociace krajů ČR.