Podle zlínského hejtmanství je Univerzita Tomáše Bati pro další rozvoj kraje klíčovým partnerem.

„Proto nyní podepisujeme historicky vůbec první dohodu o dlouhodobé spolupráci, kterou před čtrnácti dny schválilo krajské zastupitelstvo. Hned na dalším zastupitelstvu na konci dubna budeme schvalovat první konkrétní smlouvu navazující na tuto dohodu,“ informoval hejtman Radim Holiš.

Zlínský kraj už spolupracuje s UTB například na otevření nových oborů Radiologický asistent a Zdravotnický záchranář, finančně přispívá i na vzdělávání doktorandů a postdoktorandů a na další projekty.

„Vzdělávání je totiž pro rozvoj regionu nesmírně důležité,“ podotýká rektor UTB Milan Adámek, kterého podpora ze strany kraje těší.

Kancelář architekta města Zlína připravuje architektonickou studii revitalizace tří veřejných a parkových ploch na Cigánově a na Benešově nábřeží. V plánu je také záměr na úpravu veřejných prostranství u městských lázní.
Zlín chystá proměnu veřejných ploch: Veřejnost může výsledek ovlivnit

„Jsme také rádi za zájem o nové obory Radiologický asistent a Zdravotnický záchranář, které připravujeme v souladu s potřebami Zlínského kraje. Dosud tady totiž chyběly a jsou pro kraj velmi důležité,“ připomněl rektor.

Oblasti, které chtějí Zlínský kraj a UTB na základě nově podepsané dohody rozvíjet:

Vzdělávání

UTB bude připravovat studijní programy podle potřeb území Zlínského kraje, orientované zejména na zdravotnictví, učitelství, ale také na technické, kreativní, sociální a ekonomické vzdělávání. Bude rozvíjet spolupráci se základními a středními školami i oblast dalšího vzdělávání a univerzitu třetího věku.

Ilustrační foto
Nezaměstnanost v kraji je druhá nejnižší v Česku. Chybí ale řemeslníci i řidiči

Posilovat bude také spolupráci se zaměstnavateli a přizpůsobovat vzdělávání aktuálním i budoucím potřebám trhu práce. Podporovány budou stáže studentů ve firmách při řešení témat důležitých pro rozvoj regionu.

Výzkum, vývoj, inovace a podpora podnikání

UTB a Zlínský kraj budou společně podporovat výzkumně-vývojové a inovační aktivity v regionu, převážně prostřednictvím své společné organizace – Technologického inovačního centra.

Budou vytvářet podmínky pro vznik a rozvoj „start-up“ firem a podnikajících kreativců. Rozvíjet budou potřebnou infrastrukturu přispívající k vyšší konkurenceschopnosti firem. Podporovat budou nové investory v oborech s vyšší přidanou hodnotou.

Kvalita života a regionální rozvoj

UTB a Zlínský kraj budou vytvářet podmínky pro uplatnění absolventů UTB v regionu i pro příchod a udržení nových odborníků. Bude nezbytné zajistit ubytovací kapacity pro studenty a dostupné bydlení pro absolventy i nově příchozí odborníky, stejně jako vybudovat infrastrukturu pro sportovní, kulturní a volnočasové vyžití.

Rodina. Generace. Soudržnost. Týmový duch. Ilustrační foto.
Věří, že jsou dobrým místem pro život. Šest měst a obcí v kraji absolvuje audit

Představitelé UTB se budou podílet na přípravě koncepčních dokumentů Zlínského kraje a zástupci kraje naopak na přípravě rozvojových dokumentů UTB.

Zlínský kraj a UTB budou připravovat i uskutečňovat společné projekty i aktivity s případným zapojením Statutárního města Zlína, ostatních měst a obcí v regionu i dalších partnerů (například místních akčních skupin). Podporovat budou doktorandy i post doktorandy v jejich motivaci zůstat v regionu.

Společná propagace ZK a UTB, včetně aktivit s mezinárodním přesahem

Zlínský kraj bude prezentovat UTB jako lídra vysokoškolského vzdělávání v kraji, stejně jako UTB bude při svých mezinárodních aktivitách propagovat identitu Zlínského kraje („Kraj bez hranic“ anebo „Outside the box“).

Ilustrační foto
Prvních šest mediků se přihlásilo na stáž k praktikům ve Zlínském kraji

Kraj a UTB budou partnery při aktivitách s mezinárodním přesahem, propagujících výjimečnost regionu či úspěchy ve vzdělávací, výzkumně-vývojové a tvůrčí činnosti (například Zlín Design Week), i při významných regionálních společenských akcích, oceněních či aktivitách.

MOHLO BY VÁS ZAUJMOUT: Desky, obrazy i květiny. Takto vypadal letos první bleší trh ve Zlíně

Zdroj: Iva Nedavašková