„Na změny, které přináší nová legislativa, se intenzivně připravujeme. Související agendy jsou významné pro rozvoj kraje. Kolegové, kteří budou nové činnosti vykonávat, jsou zkušení odborníci ze stávajících odborů. Kvůli novým agendám jsme nepřikročili k nabírání nových zaměstnanců. K personálnímu posílení bychom přistoupili až při zvýšeném počtu a rozsahu řízení,“ uvedla ředitelka Krajského úřadu Zlínského kraje Jitka Hlavačková.

Nový úřad by měl vykonávat působnost stavebního úřadu například v oblastech, jako jsou záměry EIA či stavby energetické infrastruktury. Zároveň bude mít působnost coby kontrolní orgán ve věcech stavebního řádu.

Mobilní aplikace Baťův Zlín. Ilustrační foto.
Baťův Zlín. Mobilní aplikace přiblíží nejen místa spjatá s legendárními továrník

Působnost krajského stavebního úřadu ve věcech silnic I. třídy a jejich kontrolu bude mít na starost odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje.

„Odbor životního prostředí a zemědělství pak bude mít působnost krajského stavebního úřadu v oblasti vodohospodářské infrastruktury, např. v řízeních u vodních děl a vodních nádrží,“ doplnila mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.