„Rozhodli jsme se podpořit vítězný návrh z projektu Tvoříme Zlín, který si odsouhlasili sami obyvatelé města. Navíc tím plníme svůj slib, že každý rok postavíme a zprovozníme jedno pítko,“ informoval Svatopluk Březík, předseda představenstva VaK Zlín. Dále dodal, že vzhledem k atraktivnímu místu společnost zvolila oboustranné pítko se dvěma kohoutky.

Společnost realizovala pítko ve spolupráci s městem, které zajistilo terénní úpravy v okolí.

„Jsem rád, že se nám podařilo tento projekt dotáhnout ještě v letošním roce a může ihned sloužit všem občanům,“ radoval se primátor Jiří Korec.