Nová publikace Josefa Holcmana vznikla poněkud jinak než jeho předchozí díla. Jejím základem jsou fejetony, které rodák ze slováckých Skoronic od roku 2005 každoročně vytvářel na zakázku coby „zprávy" o dění v oblasti etnokulturních tradic a folklorních festivalů, zejména pak strážnického festivalu.

Objednavatelem byla redakce Národopisné revue, odborného etnologického časopisu vydávaného Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici.

Jde o periodikum zaměřené na témata proměn tradiční kultury, ale i na výzkumy každodenního života současné společnosti. Fejetonistická ohlédnutí (nejen) za moravskými folklorními festivaly v knize doplňují tři balady, vycházející z kronikářských záznamů autorova otce Vojtěcha Holcmana (1925-1985).

Texty Josefa Holcmana redakce Národopisné revue zařazuje do svého obsahu zcela záměrně. Jeho tvorba spadá sice do oblasti beletrie, avšak svým obsahem je zároveň etnografickým pramenem. Autor do ní vkládá svou schopnost vnímat lidovou kulturu jako synkretický útvar a podává jedinečný materiál k důkladnějšímu poznání pro etnologii zásadní vývojové síly tradice.

Holcman vnímá velmi citlivě člověka i společnost, hodnoty i emoce, svět vnější i vnitřní. Je filozofem tradiční kultury i kronikářem doby, pozorovatelem dění a zároveň jeho aktérem. Velmi přesně odkrývá čtenáři odpověď na otázku, v čem spočívá kouzlo tradic, „které konáme nebo aspoň respektujeme, aniž známe důvody. Totiž to, co nepochopíme, bývá v životě nejkrásnější."

Soudce spisovatel Josef Holcman ve své nové knize sepisuje i soudí: vtipně, moudře a osobitým stylem. Jeho kniha není pro každého. Je pro lidi se zdravým rozumem a hlavně s velkým srdcem. Pro lidi, jako je on sám.

Kdo je Josef Holcman

Josef Holcman se narodil 6. 3. 1952 v Kyjově, kde v roce 1970 maturoval na gymnáziu. Vystudoval právnickou fakultu brněnské univerzity a působil jako notář v Hodoníně. Od roku 1978 žije ve Zlíně, kde pracuje jako soudce. Hrál divadlo na Malé scéně a spolupracoval s Městským divadlem Zlín. Publikuje v časopisech ZVUK a Malovaný kraj, v Literárních novinách, MF Dnes, Národopisné revui, Psím vínu a Rozrazilu. V rodných Skoronicích se věnuje vinařství a folkloru.

Bibliografie (významnější práce): Týden co týden (Ottobre 12, Velehrad, 2001), O slivovici (Tigris Zlín, 2002), Sváry (Ottobre 12, Velehrad, 2003), Trvalá bydliště (Archa Zlín, 2006), Hýlom hálom (Kulturní a vlast. sdružení Skoronice, 2007), Cena facky (Kniha Zlín, 2009)

LUCIE UHLÍKOVÁ, KAREL PAVLIŠTÍK