„Na fakultě technologické testujeme chování polymerních materiálů v prostředí. Například co se se sáčkem stane, když se dostane do půdy. Také zjišťujeme, jak se jiné polymery rozkládají při kompostování na čistírně odpadních vod nebo přímo ve vodě. Přírodní procesy simulujeme v laboratoři,“ vysvětlil Koutný.Dodal, že výzkum na UTB podporuje mimo jiné i Grantová agentura České republiky.

Typickým materiálem, který se používá na výrobu obalů v potravinářství nebo v zemědělství, je polyethylen. Ten rozložitelný není – pouze v kombinaci se speciálními přísadami. Podle Koutného se odhaduje, že minimálně polovinu komunálního odpadu tvoří obaly, z nichž zaujímají významnou část právě plasty. Zejména z toho důvodu se vědci stále více zaměřují na materiály v přírodě rozložitelné.

„Plasty je sice možné recyklovat, ale stojí to peníze. Náklady navíc rostou, pokud jsou obaly znečištěné. Polyethylen je dnes natolik levný, že se může finální recyklovaný produkt oproti zcela novému prodražit,“ objasnil zlínský vědec.

Upozornil však, že prozatím dražší jsou také biodegradabilní výrobky. Jejich testování navíc trvá i několik let. A firmy, které o ně mají zájem, stejně rády sdělí veřejnosti jenom část výsledků. „Je pravda, že výrobci speciálních obalů většinou řeknou, že obal zkrátka rozložitelný v přírodě je. Buď ale uvedou kratší dobu životnosti, než je skutečnost, nebo neřeknou, za jakých podmínek,“ poznamenal Koutný.

Jaká je optimální rozložitelnost u obalů, prý říct nelze. Záleží totiž na konkrétním výrobku a jeho užití. Samozřejmě se počítá s tím, že musí výrobek nějakou dobu sloužit. „V poslední době se stále více rozšiřuje třídění odpadu. Proto je například snaha, aby se odpadkové pytle vyráběly z kompostovatelných polymerů. To znamená, že by se při teplotě až 60 stupňů rozložili při kompostování přímo s odpadem,“ doplnil vědecký pracovník.

A jak se dívá na „ekologickou inteligenci“ lidí v tuzemsku a potažmo i ve Zlíně? Evropa obecně na tom není logicky podle něj tak špatně jako rozvojové země v třeba Africe. Problém však spatřuje v dnešní mladé generaci. „Když se podíváte do parku, všude se povalují obaly z rychlého občerstvení nebo lahve. Mladí si asi říkají, že to po nich někdo uklidí.“ podotkl Koutný