Komise volila ze tří předložených architektonických studií.

„Vítězný návrh byl nejpropracovanější a také se nejlépe vypořádal s provozními schématy zámku. Zároveň jsme přesvědčení, že k rekonstrukci přistupuje citlivě a v některých aspektech navazuje na architektonický koncept architekta L. Bauera z let 1904-5, tedy z období poslední koncepční přestavby zámku. Líbí se nám rovněž důraz na kvalitní řemeslné zpracování, který si tato stavba skutečně zaslouží,“ uvedl náměstek primátora pro oblast majetku a rozvojových ploch Pavel Brada.

Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně (KNTB)
Krajské nemocnici ve Zlíně bude šéfovat lékař Michal Filip

Hlavním cílem rekonstrukce je, aby se zámek jako nejstarší budova ve městě stal opět živoucím kulturním a společenským srdcem města.

„Zámek by se po rekonstrukci měl stát pro obyvatele Zlína i návštěvníky místem první volby,“ nastínil Pavel Brada.

Dojde i na zámecké okolí

Architekti Pavel Mudřík a Martina Gábor v návrhu promluvili o potřebě impulsu v bezprostředním okolí zámku. O „změkčení“ okolních povrchů včetně úpravy vodního prvku před zámkem, o nutnosti propojenosti parteru s parkem či o podpoře osy východ – západ.

„Rekonstrukce zámku a jeho okolí je jeden ze zásadních projektů, který město čeká. Uskuteční se nejspíše postupně v rámci několika let z peněz města. Zároveň se však stále snažíme získat externí financování, abychom v ideálním případě udělali rekonstrukci naráz,“ konstatoval primátor Zlína Jiří Korec.

Výstavy i možnost zamlsat si

Členové hodnotící komise, ve které zasedli například Miroslav Adámek, Jiří Korec nebo Pavel Chládek ocenili především skutečnost, že jde o odvážný návrh, který při naplnění požadavku na zachování vnější formy přináší nové impulsy do atria a interiérů. Přízemí bude dále využito pro restauraci, kavárnu, cukrárnu a řemeslnou pekárnu, popř. bude v přízemí umístěna i čokoládovna.

Druhé nadzemní podlaží obsahuje výstavní prostory, reprezentativní společenské prostory, příslušné zázemí, hudební sál a edukativní prostory.

Zdravotní sestra Eva Hrnčiříková testuje každý den průměrně 10 zaměstnanců.
Testování jako firemní benefit nabízí společnost Barum Continental Otrokovice

Ve třetím podlaží je umístěno muzeum historie města Zlína.

V podkroví jsou navrženy prostory administrativní včetně přednáškového sálu s kapacitou přibližně 60 míst.

„Vítězný ideový návrh by měl být nyní rozpracován do detailnější studie, k čemuž se budou vyjadřovat kromě města jako majitele objektu také stávající i budoucí uživatelé budovy. Klíčová role bude památkové péče, pro kterou je zámek památkou prvořadého významu,“ doplnil Ivo Tuček, vedoucí Oddělení prostorového plánování.