Dlouho avizovaný dokument, který naznačuje směřování města v následujících čtyřech letech byl představen dnes ráno. Celkem dvanáct klíčových oblastí zájmu radních má řadu podkapitol, v nichž jsou jak náznaky záměrů, tak konkrétní body.

Prioritami zůstává především dokončení nového územního plánu, výstavba nových parkovacích míst, odmítnutí privatizace městských společností Technické služby a Teplo Zlín nebo třeba revitalizace parků včetně dětských hřišť. Kromě dosud neoznámených bodů jsou nedílnou součástí programu také již běžící projekty vládnoucí koalice.

„Konečná podoba programového prohlášení se zrodila po mnoha diskuzích. Nechtěli jsme vytvořit dokument plný nerealizovatelných slibů, ale program s konkrétními úkoly, které se s maximálním nasazením pokusíme splnit,“ okomentoval zlínský primátor Miroslav Adámek.