Na jejich likvidaci uvolňují města až statisíce ročně, proti jejich zakládání bojují hlavně pravidelnými akcemi. Umožňují lidem, aby se zdarma zbavili například velkoobjemového a nebezpečného odpadu či autovraků, nežádoucí odpad likvidují i technické služby ve svých dvorech.

"Takřka nepřetržitě se černá skládka tvořila před pavlačovým domem u polikliniky, tam ovšem bylo velmi problematické najít viníka. Pokud se to podařilo, tak vymoci z něj pokutu a úhradu nákladů na jejich likvidaci bylo velmi těžké. Šlo totiž o sociálně slabé spoluobčany," řekl mluvčí vsetínské radnice Eva Stejskalová. Zbouráním pavlačového domu se problém se skládkami v této části vyřešil. Radnice ročně na likvidaci černých skládek vynakládá 200.000 až 300.000 korun.

Zhruba o 100.000 korun více stojí likvidace načerno uloženého odpadu zlínský magistrát. Ve městě vznikají černé skládky nejčastěji uložením bioodpadu, vykopaného či stavebního materiálu, ke kterému později přibude i komunální odpad. Podle mluvčí zlínské radnice Marie Masaříkové se počet lokalit s výskytem černých skládek nezmenšuje, objem odpadu odklizeného z těchto míst je však nižší než v předchozích letech.

"Je to především způsobeno mobilními svozy odpadů v příměstských částech Zlína, centru města a vybudováním čtyř sběrných dvorů," podotkla mluvčí. Loni odklidili pracovníci zlínských technických služeb z černých skládek 387 tun odpadu, což je o 178 tun více než v roce 2005. Nejvíce odpadu pak v posledních devíti letech odklidili v roce 2002, a to 599 tun.

Kroměříž nemá s nepovolenými skládkami výraznější problémy. Jejich počet významně klesl s otevřením sběrného dvora a se zavedením nového systému třídění v roce 2000. Ve městě a příměstských částech se vyskytují menší černé skládky. Jedinou tradiční lokalitou je konec stromořadí na konci Havlíčkovy ulice.

Žádnou černou skládku nyní neevidují na svém území Otrokovice, poslední zlikvidovaly před dvěma roky.

Města mohou zakladatele skládky potrestat podle zákona o přestupcích. Za přestupek lze uložit pokutu do 50.000 korun.