"Špatně to působí na psychiku lidí, kteří vidí zanesené koryto a bojí se, že když přijde přívalový déšť, zaplaví je to znovu," uvedla starostka. Podle ní je koryto prorostlé dřevinami, které by se měly okamžitě pokácet. Zbořené hrázky prý navíc v toku utvořily obrovské nánosy kamení a cihel. Na dně potoka pod mostem u silnice na Kroměříž zase leží panely, kterými bylo koryto v době nejvyššího průtoku vody zpevněno.

Podle starostky Zlobic zástupci Lesů ČR sdělili, že do konce roku budou dělat projekt na postavení zbořených hrázek. "Já tvrdím, že se na to koryto nebyli podívat. Myslím, že i bez projektu je možné z něj dřeviny a kamení vytahat," uvedla Kozáková.

Podle Aleny Janišové, vedoucí Správy toků Vsetín, která má tuto problematiku ve společnosti Lesy ČR na starost, firma s vyčištěním potoka počítá. "Budeme to dělat až na podzim v době vegetačního klidu," uvedla Janišová. Podle ní budou opraveny i stržené přehrádky, které slouží ke stabilizaci dna. LČR zpracovávají projekt na opravu potoka, do září by měl být hotový, dodala Janišová.

Podle starostky Kozákové vlastník druhého kritického toku, Bojanovického potoka, kterým je Zemědělská vodohospodářská správa, již část úseku pročistil a na další se chystá. Kromě vyčištění potoka nyní obec pracuje na pozemkových úpravách a hledá i protierozní a protipovodňová řešení. Ve hře je také výstavba poldru, který by zachytával přívalové deště.

Postižení mimo jiné přičítali vinu na povodních i špatně osázeným polnostem v okolí obce. Plodiny zde podle nich nedokázaly zadržet vodu. Zemědělci ale tato tvrzení odmítli. Přesto je jedním z výsledků červencové schůzky starostů postižených obcí se zainteresovanými organizacemi i diskuse s vlastníky pozemků nad osevními plány.

Zlobice i jejich místní část Bojanovice zalila v polovině června voda z Bojanovického a Věžeckého potoka, které naplnil mohutný přívalový déšť. V obcích bylo podle starostky zasaženo více než 20 domácností. Zlobice povodeň zasáhla již poněkolikáté. Někteří obyvatelé se s vodním živlem potýkali již před rokem a letos v červnu měli vodu v domech znovu.

Kromě nejhůře postižených Zlobic lokální záplavy v červnu na Kroměřížsku postihly i obyvatele Věžek, Pačlavic, Pornic, Lutopecen, Postoupek, Kvasic a Uhřic. Zasaženo bylo celkem asi 100 domů, valící se proud vody a bahna vyplavoval sklepy a přízemí nemovitostí, ničil hospodářská stavení nebo vyplavoval kanalizaci či septiky. Materiální škody podle odhadů dosáhly desítek milionů korun.