„K menším změnám dochází z důvodu požadavků samostatných obcí Hvozdná a Bělov, do kterých některé naše spoje zajíždějí, a v případě Lhotky a Chlumu z důvodu změn v příměstské autobusové dopravě, kdy musíme nahradit jeden vynechaný ranní spoj,“ vysvětlil vedoucí dopravního úseku DSZO Pavel Nosálek. Pracovníci DSZO včas vymění jízdní řády dotčených linek na zastávkách a budou aktualizovány jízdní řády v elektronických informačních systémech.

Do Hvozdné zajíždí již řadu let jediný spoj MHD DSZO vždy v sobotu v noci.  Nově bude obsluhovat zastávky Požární zbrojnice, Dolní zastávka a U rybníka.Zdroj: mapy.cz, DSZO

Zdroj: mapy.cz, DSZO

Podrobný přehled změn

Pracovní dny

Linka 52

• přidán spoj linky 52 ve 4:41 z Malenovic‑točny

• spoj v rámci IDS ve 4:55 z Chlumu, dosud zajišťovaný dopravcem ČSAD Vsetín na lince 823 153, nahrazen spojem linky 52 s odjezdem ve 4:53

Linka 53

• spoj ve 4:54 z Náměstí Míru do Malenovic uspíšen na 4:28

Linka 55

• spoj v 8:21 z Otrokovic-žel.st. je veden pouze na točnu Otrokovice‑Štěrkoviště (dosud na Bělov‑točna)

• spoj v 8:40 z Bělova zrušen; odjezd ze Štěrkoviště uspíšen o 6 minut na 8:39

Dny pracovního klidu

Linka 46

• spoj ve 22:07 ze zast. Štípa-Zámecká je v sobotu opožděn o 3 minuty

Linka 47

• sobotní spoj ve 21:53 z Velíkové uspíšen o 2 minuty a nově veden přes zastávky Hvozdná‑pož.zbroj., Hvozdná‑dolní zast. a Hvozdná‑u rybníka

Linka 55

• spoj v 8:07 z Otrokovic-žel.st. je v neděli veden pouze na točnu Otrokovice‑Štěrkoviště (dosud na Bělov‑točna) a opožděn o 2 minuty

• spoj v 8:25 z Bělova je v neděli zrušen; odjezd ze Štěrkoviště uspíšen o 6 minut na 8:24

• spoj ve 12:09 z Otrokovic-žel.st. je v neděli veden pouze na točnu Otrokovice‑Štěrkoviště (dosud na Bělov‑točna)

• spoj v 12:27 z Bělova je v neděli zrušen; odjezd ze Štěrkoviště uspíšen o 8 minut na 12:24

• sobotní jízdní řády zůstávají na lince 55 beze změn