Špatný technická stav a nulová funkce

Stav betonového objektu, který byl postaven v roce 1940, hodnotí odborná mostní diagnostika stupněm 6 (ze sedmi), tedy jako velmi špatný. Beton po více než osmdesáti letech působení povětrnostních vlivů je silně zvětralý a hrozí, že by se mohl ještě více drolit a ohrožovat bezpečnost vozidel, která projíždějí po krajské silnici pod betonovým obloukem.

Zahradu Čiperovy vily obývají včely. Zlíňané mohou sledovat život v úlu online
Zahradu Čiperovy vily obývají včely. Zlíňané mohou sledovat život v úlu online

Záměr z třicátých let minulého století na stavbu napřímeného silničního spojení Zlín – Luhačovice o šířce silnice 7 metrů a délce 19 kilometrů překazila II. světová válka a dnes není pravděpodobné, že by se v něm mělo někdy pokračovat.

V terénu mezi Zlínem a Luhačovicemi dodnes zůstávají některé již realizované stavební objekty nedokončené silnice. Betonový podjezd pod neexistující silnicí v Ludkovicích je jedním z nich.

Řidiče čeká uzavírka, pěší provizorní stezka

Odstranění podjezdu bude probíhat od 14. do 31.srpna za úplné uzavírky. Řidiči musí využít objízdnou trasu přes Březůvky, Doubravy, Hřivínův Újezd, Kaňovice a Biskupice.

Při demolici bude vybudována provizorní stezka pro pěší, která umožní pohyb osob kolem staveniště po celou dobu odstraňování podjezdu. Na silnici budou vyznačena dvě místa pro přecházení na stávající chodník.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně opravuje centrální menzu.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně opravuje centrální menzu

Provizorní stezka pro pěší bude zabezpečena oplocením před možným vniknutím cizích osob na staveniště a překryta geotextilií za účelem ochrany pěších před možnými odletujícími částmi bourané konstrukce.

Recyklace podjezdu

Odborníci předpokládají, že betonový podjezd byl postaven bez ocelové výztuže. Proto může být materiál dále využit. Stavební firma beton rozbije na kusy a převeze jej na recyklační linku. Náklady na demolici jsou téměř 7 milionů korun.