„Dostalo se mi velké cti, že jsem byl zvolen. Cítím vůči univerzitě velké závazky,“ uvedl po tajné volbě akademického senátu univerzity.

Ředitel Centra polymerních systémů Vladimír Sedlařík byl zvolen nadpoloviční většinou (23:12), přičemž k jeho zvolení stačilo hlasů 19.

V akademickém senátu zasedá 24 akademických pracovníků a 12 studentů. Jeden člen senátu u hlasování nebyl přítomen.

„Navážu na to dobré, co bylo doposud uděláno. Silnými místy univerzity jsou samozřejmě kvalitní lidé, struktura i pozice univerzity. Zaměřit bych se chtěl na strategii řízení celé instituce, zvyšování kvality pedagogických činností i na posílení třetí role univerzity a její působení na okolí,“ uvedl budoucí rektor.

Do funkce by měl nastoupit 15. 12. O den dříve končí funkční období rektorovi Petru Sáhovi.

Kdo je Vladimír Sedlařík? Vladimír Sedlařík vystudoval UTB. V r. 2003 absolvoval magisterské studium oboru Technologie životního prostředí, r. 2006 obhájil disertační práci na téma Biologicky rozložitelné polymery na bázi odpadů z mlékárenského průmyslu. Za disertační práci obdržel cenu Siemens. Během doktorského studia také absolvoval stáž na univerzitě ve švédském Göteborgu. Na UTB později založil výzkumnou skupinu zabývající se bioaktivními polymerními systémy. V r. 2011 se habilitoval docentem a loni byl jmenován profesorem pro obor Technologie organických látek. Na postu prorektora pro tvůrčí činnosti působí od r. 2012, od r. 2016 je ředitelem Centra polymerních systémů.