Ředitelé škol ve Zlínském kraji návrat k prezenční výuce vítají. V názoru na nošení roušek neotestovaných žáků se však neshodují.

Už prvního září by měli žáci absolvovat první vlnu testů. Výjimku mají pouze žáci prvních tříd, kteří se mohou nechat otestovat o den později. Další testování je v plánu 6. a 9. září v případě antigenních testů.

Při použití PCR testů jsou termíny 1. a 9. září.

Testování se nebude týkat dětí, které mají ukončené očkování, nebo prodělaly nemoc covid-19. Mohou také doložit potvrzení o provedení testu u poskytovatele zdravotnicích služeb či potvrzení o prodělání nemoci.

„Screeningové testování nám má ukázat obraz epidemiologické situace nejen ve školách, ale v celé společnosti. Bude to pro nás po návratu z prázdnin velmi zásadní obraz, jak jsme na tom s epidemiologickou situací v ČR,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Odpíračů není mnoho

Pokud se žáci odmítnou testovat, mohou se výuky zúčastnit pouze s nasazenou rouškou. Podle ředitelů ale takových případů moc nebude.

„Po zkušenostech z minulého školního roku nepředpokládám, že odpíračů testování bude nějaké významné množství, takže je reálné tuto povinnost zajistit a uhlídat,“ myslí si ředitel zlínské ZŠ Dřevnická Pavel Dvořák.

Podobný názor má i Blanka Havlová, ředitelka Tauferovy střední odborné školy veterinární v Kroměříži.

„Domníváme se, že počet žáků, kteří nesplní definované podmínky bude minimální,“ říká.

Není to práce pedagoga

Uhlídat nošení roušek netestovaných žáků je možné i podle ředitele ZŠ Pod Vinohrady v Uherském Brodě Zdeňka Moštěka.

„S nošením roušek ve škole, poté co žáci a zaměstnanci projdou testováním, zásadně nesouhlasím. Uhlídat to lze, ale nemyslím si, že toto má být náplní práce pedagoga,“ vysvětluje ředitel.

Podle Jaroslavy Müllerové ze zlínské ZŠ Kvítková bude naopak obtížné nošení roušek uhlídat.

„Bylo by dobré, aby rodiče nechali své děti otestovat, aby mohla celá třída fungovat ve stejném režimu,“ vyzývá rodiče ředitelka.

Bez tělocviku a zpěvu

Žáci, kteří se odmítnou testovat navíc nebudou moct cvičit ani zpívat.

„Neotestovaní žáci mají zakázáno cvičit pouze ve vnitřních prostorách. Venku cvičit mohou. Se zpíváním je to horší, ale před prázdninami nemohl zpívat nikdo a taky jsme to zvládli,“ vysvětluje Dvořák a dodává, že jednou ze základních povinností ředitele je chránit bezpečnost a zdraví všech účastníků vzdělávacího procesu.

„Podle mého názoru je správné, že neotestovaní budou mít s ohledem na ostatní zvláštní režim. Jestli této situace budou žáci zneužívat, v tuto chvíli netuším,“ přiznává Dvořák.

Je to nesmysl

Naopak podle Müllerové je toto nařízení nesmyslné.

„Nedovedu si představit, jak ve třídách s velkým počtem žáků toto budeme operativně řešit. Domnívám se, že žáci toho můžou zneužívat, není v silách pedagoga toto neustále kontrolovat,“ domnívá se ředitelka.

Školy v těchto dnech dostávají antigenní testy. Pokud ale měly zájem, mohly se přihlásit k testování pomocí PCR testů. Ani jeden z ředitelů, které Deník oslovil však této možnosti nevyužil.

„V naší škole jsme se rozhodli pro antigenní testy. Žáci budou testováni 1., 6. a 9. září, prvňáčci se budou testovat až druhý den po příchodu do školy,“ popisuje Müllerová.

Současná nařízení platí do 10. září.

„Moc si přejeme, aby se neopakovala situace z loňského a předloňského školního roku, kdy byla škola uzavřena a žáci absolvovali distanční vzdělávání. Všem by nám mělo jít o to, aby škola fungovala ve standardním režimu,“ uzavírá Müllerová.