Za celoživotní práci pro stát a společnost si to zaslouží," říká předseda Strany Práv Občanů ve Zlínském kraji Vratislav Mynář.

„Mnoho seniorů žije za pár desetikorun denně, počítají každou korunu doplatku za léky nebo potraviny. Televize je pro ně často jedinou zábavou a zdrojem informací," uvedl Vratislav Mynář, předseda Strany Práv Občanů ve Zlínském kraji.

SPO chce iniciovat změnu financování České televize tak, aby byla financovaná přímo ze státního rozpočtu a ne z kapes běžných občanů.

„Nechceme jen mluvit, proto prosadíme, aby do doby přijetí této zákonné úpravy hradil poplatky za Českou televizi za seniory Zlínský kraj. Naši senioři si to za jejich celoživotní práci pro stát a společnost zaslouží," dodal Vratislav Mynář.

Téma televizních poplatků není jedinou prioritou SPO, strana je také známá jednoznačným názorem vůči nelegálním imigrantům.

„Je pro nás nepřijatelná situace, kdy nadace, promiňte, cestovní kancelář Generace 21 naláká irácké křesťany do republiky. Nakonec celá záležitost skončí odjezdem těchto lidí domů nebo do Německa. Při tom stihnou přirovnat naše 3+1 bydlení k vymalovanému kravínu, přitom každá mladá rodina by i za mnohem menší byt byla vděčná. To je prostě nepřijatelné," uzavřel Mynář. (ex)