Po uzavření účetnictví vyšla najevo i konečná ztráta krajské Baťovy nemocnice za loňský rok. Přesáhla 122 milionů korun

„Tato částka vzešla z uzavření hospodaření nemocnice za rok 2009, které bylo schváleno její valnou hromadou letos v červnu. Ztráta byla převedena na položku neuhrazená ztráta minulých let, což znamená, že v dalších letech se s ní tak v hospodaření bude počítat,“ vysvětlil mluvčí krajského úřadu Milan Plesar. Mínus, kterého krajská zdravotnická instituce v loňském roce dosáhla, podle něj ovlivnila například vyúčtování záloh Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.

„Tady došlo ke ztrátě přes padesát milionů korun. Další čtyři miliony korun chybí v rozpočtu nemocnice také proto, že pojišťovna přestala v polovině loňského roku hradit určitý typ vyšetření, která se ale samozřejmě dále prováděla,“ doplnil mluvčí. Dalším významným vlivem, který ztrátu navýšil, byly podle Plesara nepokryté náklady v důsledku zahájení činnosti nových kapacit.

„Tady šlo například o nově otevřené komplexní onkologické centrum. Ke krytí jeho výnosů docházelo se značným zpožděním nebo vůbec. V úhradách zdravotních pojišťoven není zohledněno například navýšení počtu standardních lůžek či zřízení radioterapeutických lůžek. Je to řešeno paušálně, což neodpovídá reálnému stavu věci,“ vysvětli krajský mluvčí. Činnost onkocentra také meziročně zvýšila počet prováděných vyšetření, a to od sedmadvacet procent.

„To v bodovém hodnocení představuje zvýšení o tři miliony bodů, které však nebylo dosud zohledněno při stanovení výše záloh zdravotními pojišťovnami,“ poznamenal. V závěru roku 2009 navíc zahájila svoji činnost plicní jednotka intenzivní péče, což sebou podle Plesara neslo náklady ve výši jednoho milionu korun.

Vyhrajte vstupenky na Hudečkovy koncerty

Vyhrajte 2 vstupenky poskytnuté pořadateli na jeden ze sedmi koncertů.

Více informací o koncertech a soutěži zde!

„Na celkové ztrátě se více než jedním milionem podílejí také nehody elektrických AKU vozíků nekryté pojištěním či zahájení procesu akreditace, které vyšlo na 1,3 milionu korun,“ vyjmenoval Plesar.

Zlínský kraj podle jeho slov vnímá ztrátu ve zlínské nemocnici jako souhrn více nepříznivých faktorů. „Všechny sice neměly přímou souvislost s činností představenstva společnosti, to ale nijak nesnižuje fakt, že toto představenstvo je za výsledky hospodaření společnosti zodpovědné,“ řekl. Zřizovatel zdravotnické instituce, kterým je právě kraj, se podle něj nyní bude snažit vyjít také novému vedení společnosti metodicky, organizačně a informačně maximálně vstříc s cílem nastolení efektivnějších procesů vedoucích k výrazně lepšímu hospodaření nemocnice v dalších účetních obdobích. „To vše při setrvávajících problémech s úhradami od zdravotních pojišťoven, kde očekáváme aktivnější přístup ministerstva zdravotnictví a samotných pojišťoven,“ doplnil.

Rada Zlínského kraje v pozici jediného akcionáře společnosti Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně odvolala v polovině letošního roku představenstvo ve složení Petr Pšikal, Jiří Procházka a Lubomír Doležal a ustavila nový management nemocnice. Na místo jejího ředitele usedl dosavadní primář ARO Bohuslav Škubal, po jeho boku Zdeněk Vachala a Marie Gajdošová.

K tomu, co pro vedení nemocnice ztráta se kterou instituci převzalo znamená, se její současný hlavní představitel zatím nevyjádřil. Učiní tak podle svých slov až po sto dnech ve funkci, což by mělo být desátého října. „Nejprve se potřebuji ve všem řádně zorientovat a udělat si přehled,“ vzkázal ředitel krajské nemocnice Škubal.

V souvislosti s dosavadním fungováním a především hospodařením Baťovy nemocnice uložila podle Pleasara dozorčí rada této zdravotnické instituce také krajské radní Haně Příleské sledovat řešení situace a činit potřebné úkony k personální a ekonomické stabilizaci.