Tuto povinnost ukládá radnicím zákon o jednostranném zvyšování nájmu, záleží pak na městech, zda nájem zvýší skokově až v roce 2010 či ho budou zvyšovat postupně. "Ani toto navýšení však zcela nepokryje náklady města spojené s provozem bytových jednotek a i po tomto zdražení bude stačit pouze na základní údržbu domů a odstraňování havarijních stavů," uvedla místostarostka Iveta Táborská. K dalšímu zvýšení nájmů město zřejmě přistoupí v roce 2009.

Vsetín vlastní zhruba 340 bytů, v nichž je regulované nájemné. Ročně se městu podaří na nájemném vybrat zhruba 11 milionů korun. Náklady na rekonstrukci jednoho bytového domu přitom činí od 20 do 30 milionů korun. "Reálné nájemné by tedy mělo být ještě daleko vyšší. Jsme si však vědomi toho, že bytový fond města tvoří takzvané sociální byty," dodala místostarostka. Zvýšení se týká jen nájemníků bytů v nerekonstruovaných domech. Obyvatelé nově opravených domů již platí ekonomické nájemné.

Regulované nájemné se v celé zemi vztahuje na více než 700.000 bytů. V roce 2010, kdy má deregulace nájmů skončit, má ve většině případů roční nájemné činit asi pět procent z ceny nemovitosti. O zvýšení nájemného již ve Zlínském kraji rozhodl například Zlín, od příštího roku zde lidé místo 33,26 koruny zaplatí za čtvereční metr 40,98 koruny. V Uherském Hradišti pak nájemníci budou v roce 2010 platit 43,51 koruny.